Tiếng Việt  | English
Đường dây nóng: 0989671115

  Ngày 30 tháng 7 năm 2014 | 16:2
Công văn số 1996/BYT-DP ngày 17/4/2014 về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch sởi ( 17/4/2014 6:07 PM )17/4/2014 6:07 PM
 
  CÁC TIN KHÁC
          Bệnh tiêu chảy và biện pháp phòng chống (29/7/2014 11:36 AM)
          Khuyến cáo phòng bệnh tiêu chảy cấp (28/7/2014 5:07 PM)
          Thông tin dịch hạch tại Mỹ và Trung Quốc (25/7/2014 5:49 PM)
          Cách phòng bệnh Sốt xuất huyết (25/7/2014 3:25 PM)
          Tăng cường công tác vệ sinh để phòng bệnh tiêu chảy (25/7/2014 9:26 AM)


      Thông điệp truyền hình phòng chống viêm não Nhật Bản
      Truyền thông phòng chống tay chân miệng
Xem thêm
      Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng
      Các bước rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng
Xem thêm
Xem thêm
 
Số người truy cập: 732445
Số người online: 394