Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 18:28:55
RSS

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng điện tử tại thành phố Hà Nội năm 2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng điện tử tại thành phố Hà Nội năm 2017

Mặc dù có nhiều kết quả tích cực tuy nhiên theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê về kết quả thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam, tỉ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm miễn phí mới chỉ đạt trên 70%. Lý do chính là quên, sót mũi tiêm, trẻ ..

Xem tiếp >>
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe và nhu cầu thông tin phòng chống bệnh sốt rét tại xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe và nhu cầu thông tin phòng chống bệnh sốt rét tại xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017

Với mục tiêu là tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới và hành lang kinh tế, trong đó chú trọng tăng cường quản lý bệnh sốt rét trên quần thể dân di biến động tại các tỉnh có sốt rét lưu hành nặng, ngoài các biện pháp phòng ..

Xem tiếp >>
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT tại huyện Việt Yên và huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT tại huyện Việt Yên và huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc được lựa chọn triển khai Thông tư 54/2015/TT-BYT. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Việt Yên thì tình hình các BTN đang có nguy cơ bùng phát, bên cạnh đó tại huyện Tân Yên tình hình BTN có ổn định hơn nhưng đây là huyện miền ..

Xem tiếp >>
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động

Kết quả nổi bật của đề tài Đã đánh giá so sánh hiệu lực tồn lưu của 3 hóa chất thương phẩm là Hantox 200 EW, permethrin 50EC và Fedona 10 SC đối với muỗi Ae. aegypti chủng phòng thí nghiệm để lựa chọn được hóa chất thích hợp cho phun tồn lưu chống muỗi truyền sốt xuất huyết ..

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-5 trong tổng số 10 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động