Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 09:52:41
RSS

Triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng vào năm 2017 28/12/2016


Triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng vào năm 2017


Từ ngày 9 đến 20-12-2016, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia cho 400 học viên là các cán bộ phụ trách tiêm chủng của trạm y tế xã thuộc 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn Hệ thống quản lý TCMR Quốc gia cho các cán bộ y tế xã tại huyện Tiên Yên


Theo đó, các bác sĩ, nhân viên công nghệ thông tin của Trung tâm đã truyền đạt cho học viên kiến thức tổng quan về Hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia; hướng dẫn thực hiện các quy trình nghiệp vụ như quản lý theo dõi, đánh giá và ra quyết định dựa trên hệ thống các chỉ số, biểu đồ, bản đồ thể hiện kết quả tiêm chủng; cách hướng dẫn người dân tra cứu lịch tiêm, đặt lịch tiêm, đăng ký chuyển đổi cơ sở tiêm và nhận tin nhắn nhắc lịch...

Sau khi được tập huấn, các trạm y tế xã, phường, trung tâm y tế các địa phương trong toàn tỉnh sẽ ứng dụng, triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia vào đầu năm 2017 để đồng bộ với cơ sở dữ liệu tiêm chủng mở rộng Quốc gia.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y t​ế
(Ngu
ồn: http://yteduphongquangninh.com/tin-tuc-su-kien/ban-tin-trung-tam/trien-khai-he-thong-quan-ly-tiem-chung-vao-nam-2017.11876.html)