Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | 04:44:42
RSS

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động 26/07/2016

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động

Kết quả nổi bật của đề tài

Đã đánh giá so sánh hiệu lực tồn lưu của 3 hóa chất thương phẩm là Hantox 200 EW, permethrin 50EC và Fedona 10 SC đối với muỗi Ae. aegypti chủng phòng thí nghiệm để lựa chọn được hóa chất thích hợp cho phun tồn lưu chống muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue (SXHD).
Đã điều tra sự phân bố, các chỉ số muỗi, bọ gậy của muỗi Aedes tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và xác định thành phần loài véc tơ tại điểm nghiên cứu chỉ có Ae. aegypti không có Ae. albopictus.
Đã đánh giá độ nhạy cảm của các chủng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Ae. aegypti tại thực địa thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với hóa chất diệt côn trùng Alphacypermethrin.
Đánh giá được hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động là có hiệu quả và được sự chấp nhận của cộng đồng với biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng phòng chống SXHD của 2 địa phương đại diện cho khu vực thành thị và khu vực nông thôn.

Dưới đây là nội dung chi tiết của báo cáo khoa học:
 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ban-nghiem-thu-28032016.doc