Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017 | 21:45:52
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng vào năm 2017

Triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng vào năm 2017

Từ ngày 9 đến 20-12-2016, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia cho 400 học viên là các cán bộ phụ trách tiêm chủng của trạm y tế xã thuộc 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp >>
Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang

Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang

Ngày 12/12/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang trên cơ sở hợp nhất 06 Trung tâm thuộc lĩnh vực dự phòng trên địa bàn tình ..

Xem tiếp >>
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ

Ở Việt Nam, khu vực miền Trung-Tây Nguyên (MT-TN) là vùng có sốt rét lưu hành cao nhất toàn quốc: hàng năm số bệnh nhân sốt rét (BNSR) chiếm gần 50%, ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) chiếm 75%, số bệnh nhân sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét chiếm trên 80% tổng số của cả ..

Xem tiếp >>
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả biện pháp phun hóa chất tồn lưu trong phòng chống sốt xuất huyết chủ động

Kết quả nổi bật của đề tài Đã đánh giá so sánh hiệu lực tồn lưu của 3 hóa chất thương phẩm là Hantox 200 EW, permethrin 50EC và Fedona 10 SC đối với muỗi Ae. aegypti chủng phòng thí nghiệm để lựa chọn được hóa chất thích hợp cho phun tồn lưu chống muỗi truyền sốt xuất huyết ..

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-5 trong tổng số 7 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động