Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017 | 07:13:49
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Hội thảo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Y tế Asean lần thứ 12 về phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Hội thảo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Y tế Asean lần thứ 12 về phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Ngày 17/9/2014, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN, Bộ Y tế các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế, các cơ quan liên quan để tổ chức hội thảo về phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Xem tiếp >>
Báo cáo hoạt động YTDP 2014 và kế hoạch 2015

Báo cáo hoạt động YTDP 2014 và kế hoạch 2015

Báo cáo hoạt động YTDP 2014 và kế hoạch 2015

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 5-7 trong tổng số 7 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động