Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 | 20:58:53
RSS

h7n9

Cập nhật thông tin dịch bệnh cúm A(H7N9) đến ngày 25/02/2015

Cập nhật thông tin dịch bệnh cúm A(H7N9) đến ngày 25/02/2015

Theo WHO đến nay, Thế giới ghi nhận tổng số 572 người nhiễm cúm A(H7N9) được báo cáo từ các quốc gia: 569 người từ Trung Quốc (bao gồm 04 người Đài Loan, 13 người Hồng Kông), 01 người từ Malaysia, 02 người từ Canada. Theo Ủy ban Y tế quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày 24/4/2014

Cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày 24/4/2014

Ngày 23/4/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại các tỉnh: Giang Tô và Hồ Nam. Trong 02 trường hợp này có 01 trường hợp là y tá, tuy nhiên chưa có mối liên quan về dịch tễ ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 15/4/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 15/4/2014

Ngày 14/4/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Giang Tô. Bệnh nhân nam 52 tuổi khởi phát bệnh ngày 10/4/2014 và hiện trong tình trạng nặng.

Xem tiếp >>
Việt Nam một năm giữ vững thành quả phòng chống dịch bệnh cúm A(H7N9) lan truyền qua biên giới

Việt Nam một năm giữ vững thành quả phòng chống dịch bệnh cúm A(H7N9) lan truyền qua biên giới

Kể từ trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) đầu tiên ghi nhận tại Trung Quốc được Tổ chức Y tế thế giới thông báo ngày 01/4/2013 đến thời điểm ngày 31/3/2014 (sau 01 năm), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 402 trường hợp nhiễm, trong đó có 121 trường hợp tử vong

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 11/4/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 11/4/2014

Ngày 10/4/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh An Huy. Bệnh nhân nam 69 tuổi khởi phát bệnh ngày 01/4/2014 và hiện trong tình trạng nặng.

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 07/4/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 07/4/2014

Ngày 05/4/2014, Sở Y tế Đặc khu Hồng Kông thông tin đã ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9). Bệnh nhân nam 65 tuổi sống tại Thẩm Quyến. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng sau khi đến Hồng Kông ngày 03/4/2014. Tiền sử: bệnh nhân có mua chim bồ câu ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 04/4/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 04/4/2014

Ngày 03/4/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại: tỉnh Giang Tô (01 ca) và Quảng Đông (01 ca). Cả 02 trường hợp bệnh nhân là nam và đều có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 01/4/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 01/4/2014

Ngày 31/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 03 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại các tỉnh: Giang Tô (01 trường hợp), Phúc Kiến (01 trường hợp) và Hồ Nam (01 trường hợp). Trong số đó có 02 trường hợp có ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 28/3/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 28/3/2014

Ngày 27/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân nữ 55 tuổi và có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện đang trong tình trạng nặng.

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 26/3/2014

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 26/3/2014

Ngày 25/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Các bệnh nhân nam, hiện trong tình trạng nặng và đều có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm.

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 16 bản ghi