Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 | 04:21:34
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC
Ngày ban hành19/01/2012
Người kýNguyễn Viết Tiến - Nguyễn Duy Thăng - Nguyễn Thị Minh
Trích yếu Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Loại văn bảnThông tư
Cơ quan ban hành Liên bộ

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

022012ttltbytbnvbtc.zip phuluc.zip