Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 15:41:45
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác y tế trường học

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Ngày ban hành12/05/2016
Người kýThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác y tế trường học
Loại văn bảnThông tư
Cơ quan ban hành Liên bộ

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-tu-lien-tich-quy-dinh-cong-tac-ytth.pdf