Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019 | 06:59:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu26/2017/TT-BYT
Ngày ban hành26/06/2017
Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Loại văn bảnThông tư
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cdc-thong-tu-byt-262017-kem-pl-266-huong-dan-cnnvqhcctc-trung-tam-ksbt-tinh.pdf