Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 13:22:49
RSS

Thông tin chi tiết văn bản

Kèm theo Phụ lục hướng dẫn kiểm tra công tác YTDP hằng năm"

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu6326/QĐ-BYT
Ngày ban hành24/10/2016
Người kýNguyễn Thanh Long
Trích yếu Quyết định ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng (2016-2020)
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdbyt-6326-qd24102016-bangkiemtra-ytdp-20162020.pdf gmdp-1523cdt-hoithao-18112016-tai-nk-son-tung-5-danang-hd-bangktra-ytdp.pdf gmdp-1524cdt-hoithao-24112016-tai-ks-sen-viethcm-hd-bangktra-ytdp.pdf cvdp-1458cdt-trienkhai-ctacktra-ytdp2016.pdf cvdp-1484cdt-dinhchinh-bangktr-ytdp2016-tinhdiem.pdf 1bangkt-vien-vsdt_pasteur(1).docx 2bangkt-vien-srkstct(1).docx 3bangkt-vien-dd(1).doc 4bangkt-ttytdp-tinh(1).docx 5bangkt-ttpc-srkstct(1).docx 6bangkt-ttpc-bxh(1).doc 7bangkt-ttkdytqt(1).doc 8-bangkt-kem-phuluc-3_5xn(1).doc tailieu-hop-bangkiemtra-qdbyt-6326-kem-bangktra-ytdp20162020-va-phuluc-xn.docx