Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | 04:26:06
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Kèm theo Phụ lục hướng dẫn kiểm tra công tác YTDP hằng năm"

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu6326/QĐ-BYT
Ngày ban hành24/10/2016
Người kýNguyễn Thanh Long
Trích yếu Quyết định ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng (2016-2020)
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdbyt-6326-qd24102016-bangkiemtra-ytdp-20162020.pdf gmdp-1523cdt-hoithao-18112016-tai-nk-son-tung-5-danang-hd-bangktra-ytdp.pdf gmdp-1524cdt-hoithao-24112016-tai-ks-sen-viethcm-hd-bangktra-ytdp.pdf cvdp-1458cdt-trienkhai-ctacktra-ytdp2016.pdf cvdp-1484cdt-dinhchinh-bangktr-ytdp2016-tinhdiem.pdf 1bangkt-vien-vsdt_pasteur(1).docx 2bangkt-vien-srkstct(1).docx 3bangkt-vien-dd(1).doc 4bangkt-ttytdp-tinh(1).docx 5bangkt-ttpc-srkstct(1).docx 6bangkt-ttpc-bxh(1).doc 7bangkt-ttkdytqt(1).doc 8-bangkt-kem-phuluc-3_5xn(1).doc tailieu-hop-bangkiemtra-qdbyt-6326-kem-bangktra-ytdp20162020-va-phuluc-xn.docx