Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 14:19:26
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu433/QĐ-BYT
Ngày ban hành31/01/2019
Người kýNguyễn Trường Sơn
Trích yếu Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Loại văn bảnThủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qd-cong-bo-tthc-cua-byt-cuc-ytdp-so-433.pdf