Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 | 09:00:49
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu50/QĐ-DP
Ngày ban hành04/06/2018
Người kýTrần Đắc Phu
Trích yếu Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Loại văn bảnThủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyet-dinh-50.pdf