Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 | 17:16:21
RSS

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2713/QĐ-BYT 22/07/2014 Công bố 01 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 43/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
1730/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”
1731/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng”
2702/BYT-DP 16/05/2014 Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ
2702/BYT-DP 16/05/2014 Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ
1327/QÐ-BYT 18/04/2014 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn, chẩn đoán điều trị bệnh sởi
1996/BYT-DP 17/04/2014 Công văn về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch sởi
1696/CĐ-BYT 05/04/2014 Công điện Tăng cường phòng chống bệnh sởi và triển khai Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi
09/2014/TTLT-BYT-BTC 26/02/2014 Thông tư quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng
468/QĐ-BYT 10/02/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế
3569/QĐ-BYT 19/09/2013 Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT 27/05/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
13/2013/TT-BYT 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
07/2012/TT-BYT 14/05/2012 Thông tư ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
4845/QÐ-BYT 12/05/2012 Quyết định về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella
581/QĐ-BYT 24/02/2012 Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng"
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
26/2011/TT-BYT 24/06/2011 Thông tư ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
43/2011/TT-BYT 12/05/2011 Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
03/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Đang xem kết quả từ 10-20 trong tổng số 50 bản ghi