Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 | 01:22:39
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1730/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”
1731/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng”
2702/BYT-DP 16/05/2014 Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ
1327/QÐ-BYT 18/04/2014 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn, chẩn đoán điều trị bệnh sởi
1996/BYT-DP 17/04/2014 Công văn về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch sởi
1696/CĐ-BYT 05/04/2014 Công điện Tăng cường phòng chống bệnh sởi và triển khai Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi
09/2014/TTLT-BYT-BTC 26/02/2014 Thông tư quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng
468/QĐ-BYT 10/02/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế
3569/QĐ-BYT 19/09/2013 Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT 27/05/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
Đang xem kết quả từ 30-40 trong tổng số 48 bản ghi