Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 | 00:26:42
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
13/2013/TT-BYT 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
07/2012/TT-BYT 14/05/2012 Thông tư ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
4845/QÐ-BYT 12/05/2012 Quyết định về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella
581/QĐ-BYT 24/02/2012 Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng"
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
26/2011/TT-BYT 24/06/2011 Thông tư ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
43/2011/TT-BYT 12/05/2011 Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
03/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Đang xem kết quả từ 40-48 trong tổng số 48 bản ghi