Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 13:39:38
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông báo về trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Bình Phước 17/12/2014

Influenza A virus, loại virus gây bệnh cúm gia cầm. Ảnh chụp những tiểu phần virus được nhuộm âm tính trên kính hiển vi điện từ truyền qua. (Nguồn: Dr. Erskine Palmer, Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library).


Nguồn: Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong_cao_tuvong_cuma_h5n1_binhphuoc12014120195822.pdf