Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | 03:53:20
RSS

Hoạt động NRA

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 đến 31/3/2020

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 đến 31/3/2020

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 ĐẾN 31/3/2020

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 30/9/2018

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 30/9/2018

Từ 01/01/2018 đến 30/9/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 27.752 trường hợp phản ứng thông thường và 32 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/6/2018

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/6/2018

Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/3/2018

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/3/2018

Từ 01/01/2018 đến 31/3/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 2.420 trường hợp phản ứng thông thường và 06 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng năm 2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng năm 2017

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 cả nước ghi nhận 6.058 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 31 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

​Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017, cả nước ghi nhận 3.054 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017, cả nước ghi nhận 1.740 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017, cả nước ghi nhận 941 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016, cả nước ghi nhận 1.344 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 55 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 41 bản ghi