Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 | 23:50:21
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 02/10/2017

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017, cả nước ghi nhận 1.740 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.
Tai biến nặng sau tiêm chủng: Ghi nhận 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng tại 13 tỉnh, thành phố bao gồm TP. Hà Nội (04 trường hợp), Hòa Bình (02 trường hợp), Lai Châu (01 trường hợp), Phú Thọ (01 trường hợp), Hải Dương (01 trường hợp), Nghệ An (01 trường hợp), Bắc Giang (01 trường hợp), Đắc Lắc (01 trường hợp), Gia Lai (01 trường hợp), Kon Tum (01 trường hợp), Bình Định (02 trường hợp), Sóc Trăng (01 trường hợp), TP. Hồ Chí Minh (04 trường hợp), trong đó có 12 trường hợp hồi phục và 09 trường hợp tử vong.

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố

 

Về loại vắc xin sử dụng, trong 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng ghi nhận:
- 03 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin BCG,
- 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin BCG, Quinvaxem và uống OPV,
- 10 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin OPV (02 trường hợp tử vong, 08 trường hợp hồi phục),
Trên tổng số khoảng 793.000 liều vắc xin BCG, khoảng 2,42 triệu liều vắc xin Quinvaxem và 2,35 triệu liều vắc xin OPV đã sử dụng;
- 02 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B trên tổng số khoảng 616.000 liều vắc xin đã sử dụng
- 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản trên tổng số khoảng 2,2 triệu liều vắc xin đã sử dụng
- 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin uốn ván trên tổng số khoảng 1,6 triệu liều vắc xin đã sử dụng
- 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin MMR và thủy đậu (Varicella) trên tổng số khoảng 4.000 liều vắc xin MMR và 15.000 liều vắc xin Varicella đã sử dụng
- 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin viêm màng não do não mô cầu (VA-Mengoc BC) trên tổng số khoảng 34.000 liều vắc xin đã sử dụng.
- 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin Pentaxim-Engerix-Rotarix trên tổng số khoảng 86.000 liều vắc xin Pentaxim, 90.000 liều vắc xin Engerix và 37.800 liều vắc xin Rotarix đã sử dụng.

Bảng 2. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin

 
 Vắc xin Số trường hợp
Tử vong Hồi phục Tổng
BCG 03 0 03
BCG - Quinvaxem - OPV 01 0 01
Quinvaxem - OPV 02 08 10
Viêm gan B 02 0 02
Viêm não Nhật Bản 01 0 01
Uốn ván 0 01 01
MMR - Varicella 0 01 01
Viêm não do não mô cầu 0 01 01
Pentaxim - VGB - Rotarix 0 01 01
Tổng 09 12 21
 
 

Trong số 21 trường hợp đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh) đánh giá, kết luận, ghi nhận 04 trường hợp (19%) do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ, 06 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân (28,6%), 11 trường hợp sốc phản vệ/phản ứng quá mẫn/phản ứng phản vệ sau tiêm chủng (52,4%), trong đó có 10 trường hợp đã hồi phục sau khi được xử trí, cấp cứu kịp thời.

 Bảng 3. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân

 

Tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng  các loại vắc xin đều thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.
Kết quả giám sát công tác phản ứng sau tiêm chủng cho thấy cả 13 tỉnh, thành phố có tai biến nặng sau tiêm chủng đã thực hiện điều tra nguyên nhân kịp thời ngay sau khi nhận được thông tin và báo cáo đủ thông tin theo quy định. 21/21 trường hợp đã được Hội đồng cấp tỉnh họp, kết luận nguyên nhân. Các trường hợp này đều được tiêm chủng theo quy định.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế