Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019 | 09:12:27
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/3/2018 25/05/2018

 Từ 01/01/2018 đến 31/3/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 2.420 trường hợp phản ứng thông thường và 06 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. 

Về tai biến nặng sau tiêm chủng: Trong Quý I năm 2018, cả nước ghi nhận 06 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và không có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ. 

Biểu đồ 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố

Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vắc xin trong TCMR ghi nhận tại 06 tỉnh, thành phố, bao gồm: Ninh Bình (01), Phú Thọ (01), Bắc Giang (01), Hậu Giang (01), Cần Thơ (01) và Bà Rịa - Vũng Tàu (01). Cả 06 trường hợp đều hồi phục.

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin

Về loại vắc xin sử dụng: trong 06 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng ghi nhận:

- 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem-OPV-Rotarix và 04 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống OPV trên tổng số 1.211.147 liều vắc xin Quinvaxem, 1.215.482 liều vắc xin OPV và 3.070 liều vắc xin Rotarix đã sử dụng. Tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem là thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

- 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin VGB trên tổng số 310.935 liều vắc xin VGB đã sử dụng. Tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm vắc xin VGB là cao hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

Biểu đồ 2. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân

Các trường hợp này đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, inh phẩm y tế cấp tỉnh họp đánh giá và kết luận, ghi nhận 03 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ (50%) và 03 trường hợp sốc phản vệ/phản ứng quá mẫn sau tiêm chủng (50%). Các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế