Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 | 13:59:18
RSS

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 30/9/2018 20/11/2018

Từ 01/01/2018 đến 30/9/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 27.752 trường hợp phản ứng thông thường và 32 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
 
Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. 
 
Về tai biến nặng sau tiêm chủng: Trong 09 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 32 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng gồm 29 trường hợp tai biến nặng sau tiêm các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và 03 trường hợp tai biến nặng sau tiêm các vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ. 
 

Biểu đồ 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố
 

- 29 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó 26 trường hợp hồi phục và 03 trường hợp tử vong, bao gồm: Ninh Bình (01), Phú Thọ (07), Bắc Giang (04), Thanh Hóa (05), Hà Nội (02), Sơn La (1), Hải Dương (2), Đắc Lắc (01), Bình Định (01), Hậu Giang (01), Cần Thơ (01) và Bà Rịa - Vũng Tàu (03).
- 03 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ đều ghi nhận tại Hà Nội, cả 03 trường hợp đều hồi phục.

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin

Về loại vắc xin sử dụng: trong 32 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng ghi nhận:
- 20 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem (19 trường hợp sau tiêm vắc xin Quinvaxem - OPV và 01 trường hợp sau tiêm vắc xin Quinvaxem - OPV - Rotarix) trên tổng số 3.354.963 liều vắc xin Quinvaxem, 3.504.613 liều vắc xin OPV và 13.625 liều vắc xin Rotarix đã sử dụng. Tỷ lệ phản vệ sau tiêm vắc xin Quinvaxem là 4,47/106 , thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.
- 07 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin VGB và 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin BCG (06 trường hợp sau tiêm VGB, 01 trường hợp sau tiêm VGB-BCG, 01 trường hợp sau tiêm BCG) trên tổng số 944.574 liều vắc xin VGB và 1.138.887 liều vắc xin BCG đã sử dụng. 

 

Biểu đồ 2. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân

 

- Các trường hợp này đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh họp đánh giá và kết luận, ghi nhận 04 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ (13%), 22 trường hợp phản vệ/phản ứng quá mẫn sau tiêm chủng (68%) và 06 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng không rõ nguyên nhân (19%). Các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.
 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế