Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 | 07:42:54
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01//2015 ĐẾN 31/12/2015 18/03/2016

  
Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, cả nước ghi nhận 6.746 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 48 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Tỷ lệ phản ứng ghi nhận được đều thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

Tai biến nặng sau tiêm chủng: Ghi nhận 48 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng tại 23 tỉnh, thành phố bao gồm Bắc Ninh (04 trường hợp), Bắc Giang (02 trường hợp), Hà Nội (13 trường hợp), Thanh Hóa (01 trường hợp), Nghệ An (02 trường hợp), Nam Định (01 trường hợp), Hải Phòng (01 trường hợp), Hải Dương (02 trường hợp), Đắc Lắc (06 trường hợp), Đắc Nông (01 trường hợp), Đà Nẵng (02 trường hợp), Khánh Hòa (01 trường hợp), Bình Thuận (01 trường hợp), Quảng Nam (01 trường hợp), Quảng Bình (01 trường hợp), Bà Rịa Vũng Tàu (01 trường hợp), Long An (01 trường hợp), TP. Hồ Chí Minh (01 trường hợp), Bến Tre (01 trường hợp), Đồng Nai (02 trường hợp), Sóc Trăng (01 trường hợp), Tây Ninh (01 trường hợp) và Bình Phước (01 trường hợp), trong đó có 24 trường hợp hồi phục và 24 trường hợp tử vong.

 
Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố
 
Về loại vắc xin sử dụng, ghi nhận
- 05 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B,  06 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin BCG (01 trường hợp hồi phục, 05 trường hợp tử vong) và 02 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B và BCG trên tổng số khoảng 1,3 triệu liều vắc xin viêm gan B và 1,7 triệu liều vắc xin BCG đã sử dụng.
- 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin sởi trên tổng số khoảng 3,2 triệu liều vắc xin sử dụng.
- 29 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin OPV (17 trường hợp hồi phục, 12 trường hợp tử vong), 04 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin Quinvaxem, uống vắc xin OPV và Rota và 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin Rota trên tổng số khoảng 5,1 triệu liều vắc xin Quinvaxem và OPV mỗi loại đã sử dụng.

Bảng 2. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin
 
 
Vắc xin
Số trường hợp
Tử vong Hồi phục Tổng
BCG 05 1 06
BCG-Viêm gan B 02 0 02
Quinvaxem - OPV 12 17 29
Quinvaxem - OPV - Rota 0 04 04
Quinvaxem - Rota 0 01 01
Viêm gan B 05 0 05
Sởi 0 01 01
Tổng 24 24 48
 
Trong số 46 trường hợp đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh) đánh giá, kết luận, ghi nhận 19 trường hợp (41%) do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ, 06 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân (13%),  21 trường hợp do đặc tính của vắc xin, sốc phản vệ/phản ứng quá mẫn sau tiêm chủng (46%), trong đó có 18 trường hợp (38%) đã hồi phục sau khi được xử trí, cấp cứu kịp thời.

Bảng 3. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân
 
 
Tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng  các loại vắc xin đều thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.
Kết quả giám sát công tác phản ứng sau tiêm chủng cho thấy cả 23 tỉnh, thành phố có tai biến nặng sau tiêm chủng đã thực hiện điều tra nguyên nhân kịp thời ngay sau khi nhận được thông tin và báo cáo đủ thông tin theo quy định. 46/48 trường hợp đã được Hội đồng cấp tỉnh họp, kết luận nguyên nhân. Các trường hợp này đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.
 
Cục Y tế dự phòng