Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 21:30:17
RSS

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01//2016 ĐẾN 31/3/2016 26/05/2016

Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016, cả nước ghi nhận 450 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 16 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Tỷ lệ phản ứng ghi nhận được đều thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

Tai biến nặng sau tiêm chủng: Ghi nhận 16 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng tại 10 tỉnh, thành phố bao gồm TP. Hà Nội (04 trường hợp), Phú Thọ (01 trường hợp), Quảng Ninh (01 trường hợp), Bắc Giang (02 trường hợp), Nghệ An (01 trường hợp), Hải Dương (01 trường hợp), Tây Ninh (02 trường hợp), Đồng Nai (02 trường hợp), Ninh Bình (01 trường hợp), TP. Hồ Chí Minh (01 trường hợp), trong đó có 09 trường hợp hồi phục và 07 trường hợp tử vong.

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố
 
 
Về loại vắc xin sử dụng, trong 16 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng ghi nhận:
- 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin BCG trên tổng số khoảng 400.000 liều đã sử dụng.
- 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B trên tổng số khoảng 280.000 liều vắc xin đã sử dụng.
- 11 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin OPV (04 trường hợp tử vong, 07 trường hợp hồi phục); 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin OPV và vắc xin Rota trên tổng số khoảng 1,3 triệu liều vắc xin Quinvaxem và OPV mỗi loại đã sử dụng.
- 02 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin viêm màng não do não mô cầu trên tổng số khoảng 16.000 liều vắc xin đã sử dụng

Bảng 2. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin
 
 
Vắc xin
Số trường hợp
Tử vong Hồi phục Tổng
BCG 01 0 01
Quinvaxem - OPV 01 03 04
Quinvaxem - tOPV 03 04 07
Quinvaxem - tOPV-Rotarix 0 01 01
Viêm gan B 01 0 01
Viêm não do não mô cầu 01 01 02
Tổng 07 09 16
 
 
Trong số 12 trường hợp đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh) đánh giá, kết luận, ghi nhận  05 trường hợp (chiếm 42%) do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ, 02 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân (chiếm 16%), 05 trường hợp sốc phản vệ/phản ứng quá mẫn sau tiêm chủng (chiếm 42%), trong đó có 04 trường hợp (chiếm 33%) đã hồi phục sau khi được xử trí, cấp cứu kịp thời.
 
Bảng 3. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân
 
 
Tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng  các loại vắc xin đều thấp hơn so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.
Kết quả giám sát công tác phản ứng sau tiêm chủng cho thấy cả 10 tỉnh, thành phố có tai biến nặng sau tiêm chủng đã thực hiện điều tra nguyên nhân kịp thời ngay sau khi nhận được thông tin và báo cáo đủ thông tin theo quy định. 12/16 trường hợp đã được Hội đồng cấp tỉnh họp, kết luận nguyên nhân. Các trường hợp này đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.