Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 | 16:08:09
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hoạt động NRA

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng năm 2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng năm 2017

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 cả nước ghi nhận 6.058 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 31 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

​Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017, cả nước ghi nhận 3.054 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017, cả nước ghi nhận 1.740 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017, cả nước ghi nhận 941 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016, cả nước ghi nhận 1.344 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 55 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 34 bản ghi