Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 17:47:39
RSS

Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Công văn gửi Sở Y tế về công bố, công khai Kết luận thanh tra về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa

Công văn gửi Sở Y tế về công bố, công khai Kết luận thanh tra về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa

Công văn gửi Sở Y tế về công bố, công khai Kết luận thanh tra về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa

Xem tiếp >>
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại thành phố Cần Thơ

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại thành phố Cần Thơ

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại thành phố Cần Thơ

Xem tiếp >>
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem tiếp >>
Kết luận thanh tra số 45/KL-DP ngày 25/10/2017 của Cục Y tế dự phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Kết luận thanh tra số 45/KL-DP ngày 25/10/2017 của Cục Y tế dự phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Kết luận thanh tra số 45/KL-DP ngày 25/10/2017 của Cục Y tế dự phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-8 trong tổng số 8 bản ghi