Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 13:59:05
RSS

Công văn gửi Sở Y tế về công bố, công khai Kết luận thanh tra về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa 10/12/2018

Công văn gửi Sở Y tế về công bố, công khai Kết luận thanh tra về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Khánh Hòa

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cong-van-cong-khai-kltt-da_ky_1372-1.pdf