Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 13:29:53
RSS

Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Truyền thông Chỉ đạo tuyến-Chỉ đạo tuyến thuộc Cục Y tế dự phòng 01/02/2019

Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Truyền thông Chỉ đạo tuyến-Chỉ đạo tuyến thuộc Cục Y tế dự phòng 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra_84_3112019.pdf