Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 14:16:01
RSS

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về chuyên ngành y tế dự phòng của Cục Y tế dự phòng 01/02/2019

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về chuyên ngành y tế dự phòng của Cục Y tế dự phòng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

da_ky_648.pdf