Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 14:20:14
RSS

Sổ tay Giải ngân Khoản vay 17/11/2016

Sổ tay Giải ngân Khoản vay là tài liệu biên soạn các chính sách, hướng dẫn, thông lệ và thủ tục giải ngân của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Cuốn Sổ tay sẽ là hướng dẫn tham khảo hữu ích cho các cán bộ ADB, bên vay là quốc gia thành viên đang phát triển, công chức và các cán bộ dự án của các cơ quan thực hiện và các ban quản lý dự án trong việc thiết kế và điều hành có hiệu quả công tác giải ngân, tạo điều kiện cho việc triển khai dự án.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Sổ tay Giải ngân khoản vay:

 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

so-tay-giai-ngan-khoan-vay-adb-30.pdf