Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 14:50:13
RSS

Đánh giá ban đầu dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông mê kông, giai đoạn 2 08/08/2016

Trong những năm gần đây, dưới ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa, việc hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch giữa các nước trên thế giới và trong khu vực được tăng cường, đặc biệt ở các nước có chung đường biên giới làm nảy sinh nhiều vấn đề cần có sự quan tâm chung. Việc hội nhập kinh tế khu vực mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng làm gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS và bệnh truyền nhiễm gây dịch.

Việt Nam nhận được khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, giai đoạn 2. Dự án giai đoạn 2 đang bắt đầu được triển khai tại Việt Nam, Lào và Cam pu chia, gồm các tỉnh phân theo 3 nhóm có chung đường biên giới, sẽ tập trung vào hoạt động hợp tác qua biên giới trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Tại Việt Nam dự án sẽ được triển khai tại 20/63 tỉnh/thành phố trên cả nước, 4 Viện VSDT/Pasteur, 3 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng và Cục Y tế dự phòng trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015. Mục tiêu chung của dự án nhằm làm giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm đặc biệt các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới ít được quan tâm. Hỗ trợ công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong nước và phối hợp với các nước trong khu vực phòng chống dịch bệnh. Nâng cao sức khỏe cho người dân khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) 4,5,6.

Dưới đây là toàn bộ nội dung đánh giá:


 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

danh-gia-ban-dau-du-an-adb-30.docx