Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019 | 10:38:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kiểm dịch y tế biên giới

Tập huấn sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Ebola

Tập huấn sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Ebola

Tập huấn sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Ebola

Xem tiếp >>
Công văn khẩn của Cục Y tế dự phòng về tăng cường phòng chống MERS-CoV

Công văn khẩn của Cục Y tế dự phòng về tăng cường phòng chống MERS-CoV

Công văn khẩn của Cục Y tế dự phòng về tăng cường phòng chống MERS-CoV

Xem tiếp >>
Công điện Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

Công điện Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện dịch cúm trên gia cầm xảy ra tại nhiều địa phương và nguy cơ lan sang người là rất lớn, tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2012 cả nước đã ghi nhận 4 trường hợp mắc cúm A(H5N1)

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 5-8 trong tổng số 8 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động