Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 | 15:18:07
RSS
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng gồm:
 
Cục trưởng


PGS. TS. Trần Đắc PhuCác đồng chí Phó Cục trưởng
                                  
TS. Trương Đình Bắc    ThS. Nguyễn Minh Hằng     ThS. Đặng Quang Tấn    TS. Hoàng Minh Đức