Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 18:00:42
RSS

Tài liệu phục vụ Hội nghị phòng, chống bệnh không lây nhiễm (ngày 08/5/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 25/5/2017 tại Hà Nội) 29/05/2017

Tài liệu phục vụ Hội nghị phòng, chống bệnh không lây nhiễm (ngày 08/5/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 25/5/2017 tại Hà Nội)

(Các đơn vị có thể tải về tài liệu theo file đính kèm dưới đây)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

tai-lieu-hoi-thao-ncd-dang-web-2552017.rar