Thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 | 10:12:04
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Phòng chống bệnh không lây nhiễm

Rối loạn Mệt mỏi kéo dài trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn Mệt mỏi kéo dài trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng thường gặp nhất mà bệnh nhân thông báo với bác sỹ. Mệt mỏi gây căng thẳng về mặt tâm lý và dễ bị gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hiểu nhầm. Mệt mỏi kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của con người.

Xem tiếp >>
Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-5 trong tổng số 50 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động