Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 04:21:13
RSS

Phòng chống bệnh không lây nhiễm

Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn sử dụng rượu và rối loạn giấc ngủ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Xem tiếp >>
Rối loạn Mệt mỏi kéo dài trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rối loạn Mệt mỏi kéo dài trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng thường gặp nhất mà bệnh nhân thông báo với bác sỹ. Mệt mỏi gây căng thẳng về mặt tâm lý và dễ bị gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hiểu nhầm. Mệt mỏi kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của con người.

Xem tiếp >>
Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Quản Lý các Rối Loạn Tâm Thần Thường Gặp trong Chăm Sóc Sức Khoẻ Ban Đầu

Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Quản Lý các Rối Loạn Tâm Thần Thường Gặp trong Chăm Sóc Sức Khoẻ Ban Đầu

Với quan điểm sức khoẻ tâm thần là một phần quan trọng của sức khoẻ nói chung, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát triển chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong việc chẩn đoán và điều trị các loại hình rối loạn tâm thần. Chương ..

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 5-10 trong tổng số 54 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động