Thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 | 10:12:43
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Phòng chống bệnh không lây nhiễm

Quỹ nâng cao sức khỏe - Nguồn tài chính bền vững để giảm thiểu gánh nặng bệnh không lây nhiễm

Quỹ nâng cao sức khỏe - Nguồn tài chính bền vững để giảm thiểu gánh nặng bệnh không lây nhiễm

Hiện nay bệnh không lây nhiễm (KLN) đang trở thành “đại dịch” không chỉ ở các nước phát triển mà còn cả ở những nước đang phát triển như Việt Nam và là nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong hàng đầu. Để thực hiện thành công việc kiểm soát bệnh KLN: hạn chế số người mắc bệnh, ..

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 30-35 trong tổng số 50 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động