Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019 | 05:14:00
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Phòng chống bệnh không lây nhiễm

Việt Nam "Quốc gia tiêu thu bia đứng thứ 3 châu Á"

Việt Nam "Quốc gia tiêu thu bia đứng thứ 3 châu Á"

Với mức tiêu thụ bia tăng từ 2,8 tỷ lít năm 2012 lên hơn 3 tỷ lít năm 2013, Việt Nam đang trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc.

Xem tiếp >>
25% DÂN SỐ VIỆT NAM ĐANG BỊ THỪA CÂN BÉO PHÌ

25% DÂN SỐ VIỆT NAM ĐANG BỊ THỪA CÂN BÉO PHÌ

Ước tính năm 2014, toàn thế giới có khoảng 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân (tương được với 39% dân số), trong đó có 600 triệu người bị béo phì. Như vậy số người thừa cân, béo phì hiện nay đã tăng gấp hơn hai lần so với năm 1980. Ở Việt Nam tỷ lệ người trưởng thành bị ..

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 40-45 trong tổng số 54 bản ghi

Hình ảnh các hoạt động