Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 16:47:38
RSS

Đảng ủy tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè 17/12/2014


Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, nhất là dịch bệnh thường xuất hiện mùa hè như bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, viêm não do vi rút, ngành y tế đã và đang nỗ lực không ngừng để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế những biến chứng nguy hiểm, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân và Bộ Y tế rất đề cao vai trò các cấp ủy Đảng địa phương trong việc chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch. Để tăng cường công tác giám sát dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu như bệnh cúm A(H7N9), MERS-CoV; kiểm soát bệnh dịch lưu hành tại địa phương như bệnh tay chân miệng, lỵ trực trùng, quai bị…Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Công văn số 961-CV/TU ngày 23/6/2014 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện một số hoạt động: 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ từ khâu tuyên truyền phòng dịch đến phát hiện sớm và dập dịch ngay từ lúc mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan gây nguy hiểm đến tính mạng nhân dân; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh  nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi; Huy động trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, tự giác, hưởng ứng tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục các tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, các khuyến cáo cảu bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh.   

- Ngành y tế tỉnh tham mưu các cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh.

- Các cơ quan thông tin truyền thông tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về kiến thức phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền các gương các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm tham gia kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện phối hợp ngành y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng.

                             Phòng Truyền thông –Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng