Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 15:57:44
RSS

Công điện Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng 10/03/2015

 
Để chủ động phòng chống, kiên quyết không để dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, ngày 09 tháng 3 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 1403/CĐ-BYT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung, cụ thể như sau:


 
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử vncdc.gov.vn

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cd-1403-byt-pc-sxh-tcm-0932015.pdf