Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 | 15:52:24
RSS

Bộ Y tế thành lập 8 Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết năm 2014 04/01/2015

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyetdinhthanhlapdoankiemtradichtcmsoisxhnam2014201457102542.pdf