Chủ nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020 | 10:32:48
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

PGS. TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục YTDP trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Việt Nam về chủ động phòng chống dịch Sởi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 14/02/2015

http://vncdc.gov.vn/vi/video/12/pgs-ts-tran-dac-phu-cuc-truong-cuc-y-te-du-phong-tra-loi-phong-van-tren-dai-truyen-hinh-vtv3-ve-chu-dong-phong-chong-dich-soi-trong-dip-tet-nguyen-dan-at-mui-2015


Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng
(Nguồn tin: Đài truyền hình Việt Nam))