Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020 | 20:15:13
RSS

Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH COVID-19 (cập nhật đến ngày 21/5/2020)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH COVID-19 (cập nhật đến ngày 21/5/2020)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH COVID-19 (cập nhật đến ngày 21/5/2020)

Xem tiếp >>
Danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng kí, cấp giấy phép nhập khẩu.

Danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng kí, cấp giấy phép nhập khẩu.

Danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng kí, cấp giấy phép nhập khẩu.

Xem tiếp >>
Danh sách các đơn vị đã được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19 (cập nhật đến ngày 14/5/2020)

Danh sách các đơn vị đã được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19 (cập nhật đến ngày 14/5/2020)

Danh sách các đơn vị đã được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19 (cập nhật đến ngày 14/5/2020)

Xem tiếp >>
Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 6/5/2020)

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 6/5/2020)

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 6/5/2020)

Xem tiếp >>
Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 29/4/2020)

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 29/4/2020)

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 29/4/2020)

Xem tiếp >>
Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 28/4/2020)

Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 28/4/2020)

Tính đến 16h30 ngày 28/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 70.659 trường hợp mắc và 4.535 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (27/4/2020), số mắc giảm 3,2% và tử vong tăng 23,9%. Đến nay, toàn cầu ghi nhận 3.075.546 trường hợp mắc COVID-19 tại 211 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 ..

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 27/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 27/4/2020)

Tính đến 16h30 ngày 27/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 72.999 trường hợp mắc và 3.661 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (26/4/2020), số mắc giảm 22,9% và tử vong giảm 37,9%. Đến nay, toàn cầu ghi nhận 3.004.887 trường hợp mắc COVID-19 tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ và ..

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 26/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 26/4/2020)

Tính đến 16h30 ngày 26/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 94.733 trường hợp mắc và 5.898 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (25/4/2020), số mắc tăng 3,3% và tử vong tăng 3,0%. Đến nay, toàn cầu ghi nhận 2.931.888 trường hợp mắc COVID-19 tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 ..

Xem tiếp >>
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Xem tiếp >>
Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 24/4/2020)

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 24/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 24/4/2020, thế giới thêm 58.366 trường hợp mắc mới và 6.808 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (23/4/2020), số mắc tăng 2,2 % và số tử vong tăng 3,7%. Đến nay, toàn thế giới ghi nhận ..

Xem tiếp >>
Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 23/4/2020)

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 23/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 23/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 75.744 trường hợp mắc mới và 6.066 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (22/4/2020), số mắc giảm 2,0 % và số tử vong giảm 18,9%. Điểm neoĐến nay, toàn thế ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 22/4/2020)

Cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 22/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 22/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 77.307 trường hợp mắc mới và 7.484 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (21/4/2020), số mắc tăng 3,1% và số tử vong tăng 4,3%. Đến nay, toàn thế giới ghi nhận ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 21/4/2020

Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 21/4/2020

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 21/4/2020)

Xem tiếp >>
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20/4/2020

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20/4/2020

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 20/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 421 bản ghi