Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 22:48:14
RSS

Danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng kí, cấp giấy phép nhập khẩu. 13/05/2020

Danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng kí, cấp giấy phép nhập khẩu.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

2560_byttbct_11052020.pdf