Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 13:40:21
RSS

Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 24/4/2020)

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 24/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 24/4/2020, thế giới thêm 58.366 trường hợp mắc mới và 6.808 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (23/4/2020), số mắc tăng 2,2 % và số tử vong tăng 3,7%. Đến nay, toàn thế giới ghi nhận ..

Xem tiếp >>
Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 23/4/2020)

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 23/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 23/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 75.744 trường hợp mắc mới và 6.066 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (22/4/2020), số mắc giảm 2,0 % và số tử vong giảm 18,9%. Điểm neoĐến nay, toàn thế ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 22/4/2020)

Cập nhật tình hình Covid-19 (Ngày 22/4/2020)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 ngày 22/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 77.307 trường hợp mắc mới và 7.484 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (21/4/2020), số mắc tăng 3,1% và số tử vong tăng 4,3%. Đến nay, toàn thế giới ghi nhận ..

Xem tiếp >>
Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 21/4/2020

Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 21/4/2020

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 21/4/2020)

Xem tiếp >>
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20/4/2020

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20/4/2020

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 20/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/3/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/3/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/3/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 24/03/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 24/03/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 24/3/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 17/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 17/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 17/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 07/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 07/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 07/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 08/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 08/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 08/4/2020)

Xem tiếp >>
BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 11/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 11/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 11/4/2020)

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 90-105 trong tổng số 503 bản ghi