Thứ bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020 | 12:58:41
RSS

Triển khai công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả 29/12/2014

Để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của nhân dân nhằm giảm hiện tượng quá tải cục bộ tại một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ, ngày 08 tháng 7 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế ký, ban hành Công văn số 4464/BYT-DP chỉ đạo công tác Tiêm chủng dịch vụ đối với Sở Y tế các tỉnh/thành phố nhằm đảm bảo nhân lực, trang thiết bị tại các cơ sở tiêm chủng; bố trí thêm các bàn tiêm chủng, tăng thêm giờ tiêm chủng, đồng thời nghiên cứu mở thêm các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện đúng quy trình, quy định tiêm chủng Bộ Y tế đã ban hành, sàng lọc bệnh nhân trước khi tiêm... đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp đúng, đầy đủ thông tin cho người dân phục vụ tốt nhất công tác tiêm chủng bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nội dung Công văn:  

 

Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế