Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 03:45:21
RSS

Công văn gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên về tăng cường về phòng chống bệnh đau mắt đỏ 04/01/2015

Để chủ động phòng, chống không để dịch bùng phát, ngày 25 tháng 9 năm 2014, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế có Công văn gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai các biện pháp phòng, chống.

(Xin đính kèm Công văn số 1081/DP-DT ngày 25/9/2014)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv1081dpdt20149279101.pdf