Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 03:35:08
RSS

Vai trò quan trọng của công tác Y tế trường học 20/05/2015

Ngày 06-07/5/2015, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã phối hợp với Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm 2014, kế hoạch năm 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020” tại TP. Đà Nẵng.
Tham dự và chủ trì hội nghị có TS. Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, TS. Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên. Thành phần tham dự hơn 250 đại biểu gồm: Lãnh đạo và chuyên viên các Viện khu vực, Viện chuyên ngành, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường TP. Hồ Chí Minh của 63 tỉnh/thành phố.

             
Ảnh: TS. Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động y tế trường học năm 2014, kế hoạch triển khai 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa- Vũng Tàu và Lâm Đồng đánh giá những kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động y tế trường học tại địa phương. Hội nghị cũng thảo luận về tầm quan trọng của công tác y tế trường học ở Việt Nam hiện nay,  đề ra định hướng trong thời gian tới và thống nhất một số nội dung sau:
Trẻ em và học sinh chiếm 1/3 dân số, nếu được chăm sóc, giáo dục tốt sẽ quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đây là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển, hoàn thiện thể chất, tinh thần, hành vi lối sống và rất dễ mắc bệnh tật. Môi trường trường học có nhiều nguy cơ tiềm ẩn dễ phát sinh bệnh, tật ở trẻ em và học sinh.
          Hiện nay nhiều nước trên thế giới xem trường học là nơi để tập trung nâng cao sức khỏe, thay đổi hành vi lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước thông qua giáo dục sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống, cải thiện môi trường học tập, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Vì vậy việc tổ chức triển khai xây dựng trường học nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật học đường cho học sinh trên phạm vi cả nước là rất cần thiết và phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới.
Để triển khai đầy đủ và kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em trong độ tuổi đến trường tại các trường học, vai trò của công tác y tế trong trường học là rất quan trọng và cần thiết. Hoạt động y tế trường học tập trung công tác chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh học đường cho học sinh, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây truyền trong trường học, đồng thời cũng là nơi đầu tiên sơ cấp cứu cho học sinh trong những trường hợp các em ốm hoặc tai nạn thương tích tại trường trước khi chuyển viện. Điều này rất quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh. Cán bộ y tế trường học cũng là người tham mưu cho Hiệu trưởngvà tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai các chương trình phòng chống dịch, bệnh, tật cho học sinh trong trường. Đây là một nội dung quan trọng để xây dựng thành công mô hình trường học Nâng cao sức khỏe trong thời gian tới.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế