Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019 | 09:30:24
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm tập II (năm 2018) 27/12/2018

Nhằm hỗ trợ cán bộ y tế dự phòng trong việc thực hiện công tác xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng xét nghiệm cũng như thực hành an toàn trong phòng xét nghiệm, Cục Y tế dự phòng đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đã ban hành Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm tập II.
 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

so-tay-xet-nghiem-benh-truyen-nhiem-tap-ii.pdf