Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 | 20:37:28
RSS

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tham dự Hội nghị trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV 06/06/2015

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tham dự Hội nghị trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV

 

      

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế