Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 06:39:51
RSS

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 25/12/2018

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


(Xin đính kèm) 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kl-thanh-tra-tai-khanh-hoa-1320.pdf